Ważne informacje o e-WUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców jest systemem, którego celem jest aktualne poinformowanie o tym, czy dany człowiek jest uprawniony do otrzymania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zawiłość prawa może czasami sprawiać, że człowiek sam nie wie, czy posiada ubezpieczenie…Continue reading Ważne informacje o e-WUŚ

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy

Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom, które posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Często pacjent musi wykazać odpowiednią dokumentację, ponieważ kiedy dane ubezpieczenie nie jest ważne, to on zostanie obarczony kosztami owych świadczeń zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,…Continue reading Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy