Blog

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Na samym początku psychoterapia dorosłych polega na wstępnych konsultacjach. Pacjent zgłaszając się do gabinetu specjalistycznego informuje o problematycznej sprawie, z jaką przychodzi. Opowiada o objawach, trudnościach w życiu codziennym itd. Dzięki temu pacjent jest w stanie poznać specjalistę, a także dowiedzieć się wielu istotnych kwestii i choćby częściowo zrozumieć swój własny problem. Konsultacja pozwala również uzyskać informacje, co pacjent może zmienić w swoim życiu i jak szukać rozwiązań. Jednakże przede wszystkim owa konsultacja daje pacjentowi lepszą możliwość zadecydowania, czy warto wdrożyć kolejne kroki, czyli rozpocząć właściwą psychoterapię.

Jeżeli pacjenta interesuje psychoterapia dorosłych, specjalista razem z nim ustala zasady dalszej współpracy, czyli tak zwany kontakt terapeutyczny. Psychoterapeuta informuje również o zasadach panujących w gabinecie. Podczas tego procesu pacjent jest w stanie lepiej poznać specjalistę i vice versa, czego efektem jest tworzenie się tzw. sojuszu terapeutycznego.

Skuteczność psychoterapii

Często skuteczność danej psychoterapii wymaga współpracy z różnymi specjalistami. Jeżeli istnieje taka konieczność, pacjent jest o tym odpowiednio informowany, a ponadto – owa współpraca i tak odbywa się za jego pełną zgodą i ma na celu wyłącznie jego dobro.

Psychoterapia dorosłych opiera się przede wszystkim na sesjach, czyli cyklicznych spotkaniach, podczas których pacjent i psychoterapeuta lepiej się poznają i próbują zrozumieć problem. Celem jest także znalezienie różnych sposobów rozwiązania go oraz polepszenie funkcjonowania w życiu codziennym pacjenta, co będzie prowadziło do skutecznego i ostatecznego wyleczenia.

Interwencje terapeutyczne

Dla osiągnięcia zamierzonych celów specjalista podczas spotkań stosuje różne interwencje terapeutyczne, wspiera pacjenta, odnajduje profesjonalne metody używane we współczesnej psychoterapii. Czasami pacjent dostaje również zadania terapeutyczne. Najczęściej specjalista informuje o tym, jaki konkretny cel ma psychoterapia dorosłych, a także o przewidywanym czasie, jaki zajmie osiągnięcie owego celu.

Istnieje również coś takiego, jak psychoterapia integratywna. Jej celem jest stworzenie odpowiednich warunków do poprawy funkcjonowania pacjenta, dzięki zastosowaniu najróżniejszych metod używanych w ramach licznych szkół psychoterapii, łącząc również dotychczasowe osiągnięcia psychoterapeutów wielu modalności.

1 Comment

  1. Świetnie się to czyta!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 %