Blog

Skierowanie do lekarza specjalisty – jak długo jest ważne?

Warto wiedzieć, że aby dostać się do specjalisty nie zawsze konieczne jest posiadanie odpowiedniego skierowania. Do jakiego specjalisty pójdziesz bez skierowania? Sytuacja ta dotyczy ginekologa-położnika, wenerologa, psychiatry, dentysty i onkologa.

Pierwsza wizyta u specjalisty określa, czy jednorazowa wizyta jest wystarczająca, czy też konieczne będzie jej ponowienie. W przypadku drugiej opcji, nie ma potrzeby ponownego ubiegania się o odnowienie lub ponowienie skierowania. Trzeba jednak zauważyć, że dane skierowanie do lekarza specjalisty uprawnia pacjenta do skorzystania z pomocy wyłącznie jednej przychodni, do której należy złożyć skierowanie najpóźniej 14 dni po umówieniu wizyty.

Dla przykładu, zastanawiając się ile jest ważne skierowanie na rezonans, należy wiedzieć, że nie ma terminu, po którym umówiona wizyta wygasa – trzeba jednak najpierw dostarczyć skierowanie w przeciągu dwóch tygodni. Jeżeli w ciągu dwóch lat leczenie nie zostało podjęte, warto jest zaktualizować skierowanie. Ma to związek z tym, że przyczyna skierowania może się zmienić, a także wygasnąć.

Gdzie sprawdzić kolejki do lekarza?

Niestety, kolejki u lekarzy prawie nigdy nie kojarzą się pozytywnie, dlatego też warto przed wyborem placówki zrobić odpowiednie rozeznanie. W tym przypadku istnieje możliwość sprawdzenia w internecie kolejki do danego lekarza bądź na dany zabieg (chodzi o stronę www.terminyleczenia.nfz.gov.pl). Tym bardziej warto skorzystać z tej strony, kiedy ma się potrzebę skorzystania z usług medycznych w innym mieście. Dobrze wiedzieć, że można wykreślić swoje miejsce na liście oczekujących w jednej placówce i zarejestrować się w innej, jednakże nie jest możliwe zaniesienie skierowania do kilku miejsc jednocześnie.

Termin wizyty u specjalisty może zostać przyspieszony, ale zależy to od klasyfikacji medycznej pacjenta. Chodzi o dwa sposoby orzekania o stanie zdrowia– może on być stabilny lub pilny. W drugim przypadku istnieje możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia chorego, z tego tytułu ma on pierwszeństwo przed pacjentami w kategorii stabilnej. Warto wiedzieć, że kiedy stan chorego pogorszy się znacznie podczas oczekiwania na wizytę, można zgłosić się do lekarza, który zmieni przypadek ze stabilnego na pilny.

Czy lekarz może odmówić skierowania do specjalisty?

W niektórych przypadkach, mimo chęci pacjenta do skorzystania z danych świadczeń lub zabiegu – lekarz może odmówić wydania skierowania. To od niego bowiem zależy określenie konieczności wykonania danych działań. Jeżeli lekarz odmawia wydania skierowania, w dokumentacji medycznej musi znaleźć się o tym informacja, ponieważ na jej podstawie można od decyzji się odwołać. W tym przypadku należy złożyć wniosek o sprawdzenie, czy opinia lekarza została wystawiona w sposób rzetelny, można również żądać, żeby lekarz prowadzący skonsultował przypadek pacjenta z innym specjalistą.

Jeżeli pacjent kwalifikuje się do określonego badania lub zabiegu, zostanie mu wydane skierowanie. Lekarz ma przy tym wskazać placówkę, w której pacjent będzie mógł wykonać potrzebne dla danego przypadku czynności. W przypadku badań, chory powinien otrzymać możliwość ich wykonania na terenie placówki swojego lekarza, a także innej, która ma podpisany kontrakt z obecną.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w specjalistycznej wizycie, na którą posiadało się skierowanie i miejsce w kolejce – dobrze jest poinformować o tym daną przychodnię, ponieważ dzięki temu inni pacjenci będą w stanie szybciej uzyskać potrzebną dla siebie pomoc.

1 Comment

  1. Autor ma świetne pomysły – co widać w tym artykule

Comments are closed.

0 %