Blog

Ważne informacje o e-WUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców jest systemem, którego celem jest aktualne poinformowanie o tym, czy dany człowiek jest uprawniony do otrzymania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zawiłość prawa może czasami sprawiać, że człowiek sam nie wie, czy posiada ubezpieczenie zdrowotne. Z tego powodu dobrze jest zadbać o odpowiednie doinformowanie, żeby uniknąć ewentualnych kosztów. Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie aktualności ubezpieczenia. Jednym z nich jest tzw. ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta. Platforma ta jest darmowa i można z niej skorzystać w każdym momencie. Trzeba jednak wiedzieć, że aby korzystać z ZIP należy złożyć wniosek, którego rozpatrzenie może trochę zająć. Sprawdzić można również swoje ubezpieczenie przez stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Udając się natomiast do np. przychodni NFZ można skorzystać z systemu EWUŚ.

EWUŚ – co to?

1 stycznia 2013 roku stworzono EWUŚ. Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony w NFZ?

Zasada działania jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy udać się do lekarza, a następnie podać mu numer PESEL i pokazać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Zalogować do systemu można się z poziomu przeglądarki internetowej.

Trzeba jednak wiedzieć, że czasami mogą pojawić się problemy z systemem, dlatego w takiej sytuacji konieczne będzie okazanie odpowiedniego dokumentu, który uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych.

Nie należy się obawiać o aktualność danych EWUŚ, ponieważ są one aktualizowane każdego dnia na podstawie informacji m.in. z ZUS i KRUS. Trzeba jednak zaznaczyć, że skorzystanie z portalu będzie możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie jako lekarz lub świadczeniodawca usług medycznych. Żeby to zrobić, należy zaakceptować regulamin platformy. Zgłaszane dane weryfikują wojewódzkie oddziały NFZ. Kiedy wniosek o założenie konta będzie rozpatrzony pozytywnie, to możliwe będzie sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego online.

Warto wiedzieć, że człowiek ubezpieczony może zgłosić swoją rodzinę. Chodzi na przykład o dziecko, nad którym dorosły sprawuje opiekę. Młoda osoba jednak będzie wpisana razem z opiekunem do ukończenia 18 roku życia, a kiedy się kształci – do 26 r.ż. Zgłosić można też małżonka, który samodzielnie nie posiada praw do korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych.

Pamiętaj, że jako rodzic masz obowiązek poinformować swojego pracodawcę, jeżeli w Twojej rodzinie pojawiło się nowe dziecko. Warto jednak wiedzieć, że każde dziecko z obywatelstwem polskim będzie ubezpieczone do osiągnięcia pełnoletności, jeżeli nie przez rodziców, to przez państwo. Co więcej, przy zmianie pracy należy poinformować nowego pracodawcę, że posiada się rodzinę, którą należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak sprawdzić EWUŚ?

Ubezpieczenie, a raczej jego status będzie widoczny, kiedy wybierze się obszar, w którym się mieszka i wpisze konieczne dane. Jeżeli ekran będzie zielony, będzie to oznaczało posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych. Przeciwieństwem tego jest ekran czerwony. Pacjent może oczywiście stwierdzić, że takie prawo posiada, ponieważ jak było wspomniane wcześniej, w systemie może być błąd. Konieczne będzie więc napisanie odpowiedniego oświadczenia, a następnie przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymywania świadczeń zdrowotnych, a także dokumentu tożsamości (dziecko do 18 roku życia może przedstawić legitymację szkolną).

Sprawdzić status Twojego ubezpieczenia może pielęgniarka lub lekarz z dostępem do komputera. Warto wiedzieć, że jeżeli pojawił się błąd w e-WUŚ, tj, ubezpieczenie było według niego nieważne, a pacjent był zmuszony do zapłaty za świadczone usługi, po wyjaśnieniu sprawy otrzyma on refundację.

1 Comment

  1. Pochwała dla autora – naprawdę super

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 %